Havsredaktionen | Swedish Institute for the Marine Environment
Image
Bok vid hav
Photo: Aaron Burden/Unsplash
Breadcrumb

Havsredaktionen

Inom samarbetet Havsmiljöinstitutet sker kommunikationssamverkan mellan Stockholms, Göteborgs och Umeå universitet samt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Tillsammans producerar och sprider universiteten de populärvetenskapliga produkterna Havsutsikt, Havet.nu och Livet i havet.

Havsredaktionens produkter består av en tryckt och digital tidskrift, en webbplats och en digital fälthandbok med tillhörande app. Via dessa sprider vi kunskap om havsmiljön och dess tillstånd, fördjupar oss i vitt skilda marina forskningsresultat samt informerar om vad som sker i marina frågor hos myndigheter. Tjänsterna är viktiga verktyg för forskningskommunikation, populära i skolor och bidrar till samverkan mellan forskning, miljöförvaltning och intresserad allmänhet. Kommunikationssamarbetet bidrar i förlängningen till att öka den allmänna kunskapen och engagemanget för havsmiljöfrågor och stärker samtidigt relationen till havsforskare vid Sveriges alla lärosäten.