Övervakning av skräp på stränder och expertstöd gällande marint skräp | Swedish Institute for the Marine Environment
Breadcrumb

Övervakning av skräp på stränder och expertstöd gällande marint skräp

Havsmiljöinstitutets deltar med expertstöd inom Ospars och Helcoms arbetsgrupper för marint skräp.

Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Eva Blidberg, eva.blidberg@hsr.se
Samarbetsparters: Håll Sverige rent

För Havsmiljöinstitutets räkning deltar experter från Håll Sverige rent som expertstöd inom MSFD TG Litter (Marine Strategy Framework Directive Technical Group on Marine Litter) - Ospars och Helcoms arbetsgrupper för marint skräp. Stödet inbegriper arbete med föreskrifter, metodutveckling, indikatorer, övervakning, rapportering samt åtgärdsprogram gällande främst marint skräp på stränder i samband med genomförandet av havsmiljödirektivet. I uppdraget ingår även insamling, analys, kvalitetskontroll, utvärdering och preliminär statistisk bearbetning av data från mätningarna av skräp på 16 svenska stränder samt rapportering.