Expertstöd i arbetet med näringsvävar | Swedish Institute for the Marine Environment
Breadcrumb

Expertstöd i arbetet med näringsvävar

Havsmiljöinstitutet agerar tekniskt stöd för utveckling av bedömning av näringsvävar.

Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Andrea Belgrano, andrea.belgrano@havsmiljoinstitutet.se
Samarbetspartners: Stockholms universitet, SLU.

Havsmiljöinstitutet agerar tekniskt stöd för utveckling av bedömning av näringsvävar, genom deltagande på olika möten inom Ospar och Internationella havsforskningsrådet Ices.