Policy Brief: Marina skyddsområden | Swedish Institute for the Marine Environment
Image
Policy Briefs
Breadcrumb

Policy Brief: Marina skyddsområden

Sverige behöver fler marina skyddsområden, men ofta tar processerna stopp redan i planeringsstadiet. En policy brief från Havsmiljöinstitutet och Luleå tekniska universitet utreder vad som fungerar när ett marint skyddsområde ska inrättas - och vad som inte gör det.

Såväl internationella konventioner som Sveriges nationella miljömål kräver att mer värdefulla marina miljöer skyddas: minst 30 procent av havet ska skyddas fram till år 2030. Men många förslag på nya skyddsområden möts av motstånd från intressenter och allmänheten och inte sällan stoppas förslagen eller skjuts på framtiden.

I somliga fall kan konflikterna överbryggas, men inte i andra. Vad beror det på och vad kan vi lära oss av händelserna kring tre marina nationalparksprojekt i Sverige?