Sammanfattning: Vattenmiljöseminariet 2023 | Swedish Institute for the Marine Environment
Image
Fyr i vinterlandskap i norra Sverige
Fyr i vinterlandskap i norra Sverige.
Photo: Shutterstock
Breadcrumb

Sammanfattning: Vattenmiljöseminariet 2023

Den 24-25 januari arrangerade Havsmiljöinstitutet ett Vattenmiljöseminarium på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Syftet var att både utbyta kunskaper och knyta tätare kontakter mellan alla som arbetar med miljöövervakning i våra sjöar, vattendrag och havsområden.

Inom miljöövervakningen görs varje år tusentals mätningar som bland annat berättar om tillståndet i våra vatten. Krymper gäddbestånden? Varför minskar gråsälen i Stockholms skärgård, liksom knubbsälen i både Skagerrak och Kattegatt? Och hur står det till med näringsämnen, temperaturer, miljögifter, fiskar, kräftor och inte minst de små, små planktonen i våra sjöar och hav?

Image
Bild av föredragshållare Mikael Krysell, Vattenmiljöseminariet 2023
Mikael Krysell, enhetschef, Havs- och vattenmyndigheten, inleder seminariet med att beskriva framtidens miljöövervakning i hav och sötvatten med hjälp av en strategisk analysmodell.
Photo: Maria Lewander

Det var första gången på tre år som alla kunde ses igen och det märktes på sorlet i lokalerna där 95 förväntansfulla deltagare samlats. På programmet rymdes bland annat föreläsningar om utveckling av övervakningsmetoder, övervakning med satellit och drönare, samt exempel på hur övervakningsdata från landets sjöar, vattendrag och havsområden kan redovisas och tillämpas. I form av en stor resultatkavalkad serverades besökarna även de senaste årets viktigaste övervakningsresultat. Dessa resultatdragningar följdes av diskussioner i självvalda intressegrupper. 

Image
Bild som visar grupp som pratar.
Under onsdagen var det dags för olika diskussionspass. Här diskuteras plankton i söta och salta vatten.
Photo: Maria Lewander

En del av seminariet fokuserade på hur ett förändrat klimat både kan påverka både metoderna för övervakning och de faktiska konsekvenserna i vattenekosystemen. Erik Kjellström från SMHI gav oss hårda fakta med framtida klimatscenarios och med dessa i huvudet gick diskussionerna igång.  
De två dagarna summerades slutligen av en inspirerad och klok spanarpanel.  

Några citat från deltagarna:  

 • “Viktigt att nå ut med information om miljöövervakningen till allmänheten.” 
 • “Bra kontakter för många delar av mitt arbete.” 
 • “Behov av ännu mer samverkan!” 
 • “Viktigt med fler syntesanalyser.” 
   
  Tack för ett spännande och inspirerande seminarium. 
  Vi ses igen! 

Seminariet arrangerades av Havsmiljöinstitutet och planerades i samverkan mellan Havs- och vattenmyndigheten, SMHI, Sveriges lantbruksuniversitet, Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet och Umeå universitet. 

Här till höger och nedan till höger hittar du majoriteten av alla presentationer som hölls. Har du frågor om innehållet i dessa, kontakta föredragshållarna.

Så här såg programmet ut:

Tisdag 24 januari

10:00-11:00 Registrering och fika

11:00 Välkommen till Vattenmiljöseminariet! Kajsa Tönnesson, Havsmiljöinstitutet.

11:10 Framtiden för den akvatiska miljöövervakningen Mikael, Krysell, Havs- och vattenmyndigheten

 • Sveriges vattenmiljö och fortsatta tillståndsbeskrivningar av våra vatten, Angelina Olsson, Havs- och vattenmyndigheten
 • Full koll på våra vatten – vad händer?, Kristina Samuelsson, Havs- och vattenmyndigheten 

11:40 Presentationer av några nya övervakningsprogram:

 • Hälso- och sjukdomsövervakning hos marina däggdjur, Sara Persson & Anna Roos, NRM, och Aleksija Neimane, SVA.
 • Hälsoläget hos vildlevande fisk, kräftdjur och blötdjur, Charlotte Axén, SVA.

12:05 LUNCH

13:00 Miljöövervakning av mikroplast i människa och miljö – regeringsuppdrag. Johan Näslund, Naturvårdsverket

13:10 Spridning av mikroplast från källa till hav. Alena Bartosova, SMHI.

13:20 Stormusslor – programöversikt och erfarenheter, Frans Olofsson, Länsstyrelsen Västernorrland.

13:40 Bättre miljöinformation för ekosystembaserad förvaltning. Anders Grimvall, Havsmiljöinstitutet.

14:00 Övervakning av vattenkvalitet med hjälp av ålgräs på västkusten – erfarenheter och framtida möjligheter, Mats Lindegarth, Göteborgs universitet.

14:15 Miljöövervakningen av utsjösediment – vilka föroreningar finns på våra havsbottnar?, Sarah Josefsson, SGU

14:30 FIKA och incheckning

15:00 Övervakningen av grunda marina miljöer med flygande drönare och satelliter, Johnny Berglund, Länsstyrelsen Västerbotten.

15:15 Satellitövervakning av vattenkvalitet i sjöar och kustområden, Petra Philipson, Brockmann Geomatics

15:30 Resultatorientering: Korta presentationer av de senaste resultaten från miljöövervakningen

ca 17:30 FRITID

19:00 Gemensam MIDDAG

Onsdag 25 januari

8:30 Godmorgon och återkoppling från gårdagen, inkl. gruppindelning till "Walk and Talk".

8:35 Resultatorientering: Korta presentationer av de senaste resultaten från miljöövervakningen

9:35 Walk & Talk – möjlighet att diskutera resultaten, samt andra större eller mindre frågor. 

10:30 FIKA

11:00 Klimat i förändring – nytt från forskningen, Erik Kjellström, SMHI (via länk). 

11:30 Isläggning – sjöar, Katarina Stensen, SMHI

11:45 Hur ska fysisk påverkan övervakas? Erland Lettevall, Havs- och vattenmyndigheten

12:00 LUNCH

13:00 Gruppdiskussioner: Klimatförändringar och miljöövervakning – så påverkas arbetet.

14:00 Uppsamling av diskussion och avslutning

14:15 FIKA (det går bra att ta med sig fika på hemresan)