Vetenskapskonferens i Göteborg - Transporter, klimat och miljö i fokus | Swedish Institute for the Marine Environment
Image
Stort lastfartyg i hamn
Photo: Shutterstock
Breadcrumb

Vetenskapskonferens i Göteborg - Transporter, klimat och miljö i fokus

Published

Två stora internationella transportkonferenser – International Transport and Air Pollution och Shipping and the Environment – slås samman till en stor vetenskaplig konferens som hålls i Göteborg i september i år. På konferensen möts forskare, industri och beslutsfattare för att diskutera de senaste framstegen och vad som krävs för att minska transportsektorns miljö- och klimatpåverkan. Havsmiljöinstitutet är delaktig i planeringen av konferensen.

– Det är bra att de här frågorna knyts ihop på en gemensam konferens. Vi behöver växla upp omställningsarbetet, transportsektorn är fortfarande till stor del beroende av fossila bränslen och den internationella sjöfarten präglas av relativt svag miljölagstiftning. Men möjligheterna till förbättringar är många och det råder ingen brist på tekniska lösningar för att minska utsläppen från sektorn, säger Åke Sjödin, transportforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet som är värd för konferensen.

På konferensen, som hålls i Göteborg den 25-28 september, diskuteras en mängd olika frågor som rör utsläpp av luftföroreningar, växthusgaser, undervattensbuller, vattenföroreningar och påverkan på ekosystem och den marina miljön.

På agendan står bland annat alternativa bränslen, elektrifiering och optimering av energiförbrukning, likaså modellering, mätningar och ny teknik för bättre kontroll och övervakning av utsläpp. Konferensen lyfter också bredare frågeställningar om politik och lagstiftning med diskussioner kring scenarier och policyalternativ för hållbara transporter.

Konferensbidrag välkomnas

Konferensbidrag med presentation av forskningsresultat är varmt välkomna. Abstracts skickas in till konferensen senast den 24 februari.

– Vi välkomnar både bidrag inom de mer traditionella områdena för de här transportkonferenserna och mer holistiska studier som till exempel undersöker multimodala transporter eller påverkan på flera områden av miljön, säger Åke Sjödin.

Konferenserna arrangeras på uppdrag av Naturvårdsverket och Trafikverket och Havsmiljöinstitutet är delaktig i planerandet av konferensen.

Läs mer om konferensen här >>