Dimensionering av uppföljningsprogram | Swedish Institute for the Marine Environment
Breadcrumb

Dimensionering av uppföljningsprogram

Havsmiljöinstitutets rapportserie 2011:3

Denna rapport ger detaljerad information om provtagningsmetoders precision och kostnader vid dimensionering och metodval av uppföljningsprogram. Data från befintliga övervaknings- och forskningsprogram användes för att modellera precision vid olika provtagningsintensitet och därmed också ge en skattning på kostnad för att uppnå önskad precision med olika metoder och för olika typer av målindikatorer.

Havsmiljöinstitutets rapport nr 2011:3

Titel: Dimensionering av uppföljningsprogram: komplettering av uppfölningsmanual för skyddade områden


Författare: Robin Svensson (GU, Inst. f. Marin Ekologi), Martin Gullström (GU, Inst. f. Marin Ekologi) och Mats Lindegarth
 (Havsmiljöinstitutet & GU, Inst. f. Marin Ekologi)

Antal sidor: 94


Publicerad: 2011