Social Analysis: A Marine Societal Analysis | Swedish Institute for the Marine Environment
Breadcrumb

Social Analysis: A Marine Societal Analysis

Havsmiljöinstitutets rapportserie 2012:5

Denna rapport är en engelsk bearbetad översättning av en studie som har gjorts av Havsmiljöinstitutet på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Studien är ett försök att utveckla och testa en metod för samhällsanalys av havsmiljöproblem i Sverige. Havsmiljöinstitutets publicerar studien i sin helhet på svenska i en huvudrapport och tre fallstudier, som utgör separata rapporter. Dessa är:

  • Social analys – en havsrelaterad samhällsanalys. Underlagsrapport för Sveriges inledande bedömning i havsmiljöförordningen, Havsmiljöinstitutets rapport nr 2012:1
  • Fallstudie: Förekomst och tillförsel av näringsämnen (P), Havsmiljöinstitutets rapport nr 2012:2
  • Fallstudie: Selektivt uttag av torsk, Havsmiljöinstitutets rapport nr 2012:3
  • Fallstudie: Kvicksilver, Havsmiljöinstitutets rapport nr 2012:4

Havsmiljöinstitutets rapport nr 2012:5

Författare: Eva-Lotta Sundblad, Lena Gipperth, Anders Grimvall och Andrea Morf

Antal sidor: 42 sidor

Publicering: 15 augusti 2012