Debatt kring sälens effekt på fiskebestånden | Swedish Institute for the Marine Environment
Image
en säl som sticker upp huvudet ovanför vattenytan.
Photo: Keith Luke/Unsplash
Breadcrumb

Debatt kring sälens effekt på fiskebestånden

Published

I en replik på DN Debatt ifrågasätter bland andra Henrik Svedäng, forskare vid Havsmiljöinstitutet och Östersjöcentrum, forskaren Kerstin Johannessons och biologen Stefan Edmans uppmaning att reglera sälpopulationerna. Detta för att de senare menar att säl, näst efter det industriella fisket, påverkar fiskbestånden allra mest.

Den gångna veckan har fisket debatterats flitigt bland flera inflytelserika forskare. Gemensamt är synen på det akuta behovet att skydda stora fiskar i ekosystemet och att det därmed krävs en drastisk förändring i fiskeriförvaltningens riktlinje att maximera uttaget av varje enskild målart. Oenigheten uppstår när det kommer till att fastslå hur stor roll sälen spelar i den negativa påverkan av storleken på fiskbestånden.

Där Kerstin Johannesson, vid Göteborgs universitet, och Stefan Edman,  tidigare miljösakkunnig i statsrådsberedningen, förespråkar en kraftig reglering av antalet sälar, till att börja med i ett par försöksområden för att studera effekten på fiskbestånden, pekar Henrik Svedäng och hans medskribenter på fakta som visar att sälar knappt äter sällsynta fiskarter utan istället tar de som är talrika och som ofta är konkurrenter till torsk och sill. Eftersom sälar inte äter de största torskarna, utan föredrar små och mellanstora byten, kan sälar tvärtom minska konkurrensen mellan mindre fiskar och gynna återväxten.

Läs replikskiftena här >>

DN Debatt. ”Fridlys alla stora fiskar i de svenska vattnen”

DN Debatt Repliker. ”Skyll inte bristen på stora fiskar på sälarna”

DN Debatt Repliker. ”Reglering av säl och skarv krävs om fisken ska återhämta sig”