Havsmiljöinstitutet välkomnar Chalmers som ny partner! | Swedish Institute for the Marine Environment
Image
En flock fåglar flyger i formation
Photo: Unsplash
Breadcrumb

Havsmiljöinstitutet välkomnar Chalmers som ny partner!

Published

Det är nu klart att Chalmers tekniska högskola blir det sjätte lärosätet att ingå i samarbetet Havsmiljöinstitutet. Chalmers och Havsmiljöinstitutet har haft ett tätt samarbete under flera år, särskilt kring sjöfartsfrågor. Nu väntar nya givande kunskapsutbyten.

Chalmers kommer, tillsammans med Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet, att bistå myndigheter med vetenskaplig kompetens och bedriva analys- och syntesverksamhet inom havsmiljöområdet.

Chalmers och Havsmiljöinstitutet har haft ett tätt samarbete under flera år, särskilt kring sjöfartsfrågor. Ida-Maja Hassellöv, biträdande professor i maritim miljövetenskap vid Chalmers och tillförordnad medlem i Havsmiljöinstitutets styrgrupp, ser flera andra områden där de kan bidra med kunskap, exempelvis inom området marina livsmedel och värdehöjande av marin råvara samt inom fjärranalys, som att studera havsströmmar. Det finns idag havsrelaterade verksamheter vid nästan alla av Chalmers 13 institutioner.

– Havsmiljöinstitutet som nationellt kunskapscentrum har en mycket viktig roll att spela i att säkerställa att vetenskapligt underlag når politiker, beslutsfattare och berörda myndigheter. Att vara en del av Havsmiljöinstitutet ökar Chalmers möjligheter att bidra och nyttiggöra inom havsmiljöområdet, säger Ida-Maja Hassellöv.

Hon menar också att det idag är allmän kunskap att havet kan erbjuda lösningar på flera av samhällets stora utmaningar relaterat till klimat, energi- och livsmedelsförsörjning, samtidigt som belastningen på havsmiljön är ohållbar.