Mineralfosforpriset och den marina havsmiljön | Swedish Institute for the Marine Environment
Breadcrumb

Mineralfosforpriset och den marina havsmiljön

Havsmiljöinstitutets rapportserie nr 2013:1

I denna rapport görs en undersökning om en prisreglering, det vill säga en skatt, på mineralfosfor kan vara ett möjlighet att stimulera en hållbar fosforanvändning i samhället och därmed bidra till en förbättrad havsmiljö. 

Havsmiljöinstitutets rapport nr 2013:1

Författare: Sara Svantesson

Antal sidor: 20 sidor

Publicering: 10 oktober 2013