Baltic Breakfast: Action needed to reduce pollution from shipping | Swedish Institute for the Marine Environment
Breadcrumb

Baltic Breakfast: Action needed to reduce pollution from shipping

Hållbarhet & miljö

I en nypublicerad policy brief från Havsmiljöinstitutet, Chalmers och Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet redogörs för problematiken med utsläpp av kemikalier vid tankrengöring till havs, samt vad som krävs för att öka förutsättningarna för sjöfarten att istället kunna rengöra tankar i hamn.

Seminarium
Date
19 Apr 2023
Time
08:30 - 09:15
Location
Digitalt/Fysiskt

Participants
Ida-Maja Hassellöv, Chalmers
Anna Lunde Hermansson, Chalmers
Moderator: Ellen bruno, Östersjöcentrum vid Stockholms universitet
Organizer
Östersjöcentrum vid Stockholms universitet och Havsmiljöinstitutet

Sjötransporterna av industrikemikalier ökar och med dem fartygens behov att rengöra de tankar som kemikalierna transporteras i.  Regelverket tillåter idag att stora volymer tankrengöringsrester släpps rakt ut i havet. För att minska utsläppen av miljöskadliga kemikalier till havs och skydda och förbättra havsmiljön utanför Sveriges kuster krävs det striktare regelverk, en betydligt tydligare ansvarsfördelning samt bättre uppföljning och tillsyn.

Policy briefens medförfattare, Anna Lunde Hermansson och Ida-Maja Hassellöv från Chalmers, deltar den 19 april i Östersjöcentrums Baltic breakfast och ger oss en överblick i hur situationen ser ut idag och vilka åtgärder som krävs för att få till en förändring.

Seminariet går att besöka fysiskt, men live-streamas också på Östersjöcentrums hemsida. För mer information, anmälan vid fysiskt deltagande eller för att skicka in frågor innan seminariet läs här >>