Samlad analys av regionala och nationella havsmiljödata | Swedish Institute for the Marine Environment
Breadcrumb

Samlad analys av regionala och nationella havsmiljödata

Havsmiljöinstitutets rapportserie nr 2015:2

Svensk havsmiljöövervakning är idag splittrad mellan nationella och regionala övervakningsprogram, vilket försämrar tillgängligheten av data och möjlighet till analys av större havsområden. Införandet av havsmiljödirektivet har aktualiserat behovet av att utföra tillståndsbeskrivningar av större havsområden och att samordna analyser av data från olika miljöövervakningsprogram.

I denna studie undersöktes möjligheterna att utföra en samlad analys av regional och nationell havsmiljödata från datavärden SMHI, som stöd i utvecklingsarbetet av tillståndsbedömningar enligt havsmiljödirektivet. Specifika mål var att beskriva tillgänglighet, omfattning, och kvalitet på underlaget, undersöka hur olika metoder för rumslig aggregering påverkar statusklassning av större havsområden, samt hur analyser av stora datamängder kan rationaliseras med hjälp av programmerad mjukvara.

Havsmiljöinstitutets rapport nr 2015:2

Titel: Samlad analys av regionala och nationella havsmiljödata

Författare:
Per Moksnes, Havsmiljöinstitutet, enheten vid Göteborgs universitet
Anders Grimvall, Havsmiljöinstitutet
Johanna Elam, Havsmiljöinstitutet

Antal sidor: 75 sidor

Publicerad: 5 maj 2015