Effekter av botten­trålning på ekosystem­tjänster i svenska hav | Swedish Institute for the Marine Environment
Breadcrumb

Effekter av botten­trålning på ekosystem­tjänster i svenska hav

Havsmiljöinstitutets rapportserie nr 2018:3

Bottentrålsfiske ger omfattande effekter på marina ekosystem. Det är slutsatsen av den kunskapsöversikt som Havsmiljöinstitutet 2018 gjort på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Studier från svenska hav visar att den pågående bottentrålningen minskar biologisk mångfald och mångfalden av livsmiljöer i trålade områden. Effekterna är dels kopplade till störning av bottnarna, dels till att bottentrålar, med undantag för räk- och kräfttrålar försedda med rist, är starkt selektiva på så sätt att all fisk över en viss storlek fångas, medan mindre fisk har möjlighet att simma igenom nätmaskorna.

I Havsmiljöinstitutets rapport 2018:3 Effekter av bottentrålning på ekosystemtjänster i svenska hav redogörs för en genomgång av vetenskapliga studier från såväl Sverige som från andra delar av världen. Arbetsgruppen, bestående av Sofia Wikström (Stockholms universitet), Mats Blomqvist (Hafok AB) och Henrik Svedäng (Havsmiljöinstitutet), har gått igenom forskning kring effekter av bottentrålning på ekosystem och ekosystemprocesser.

Utifrån sammanställningen har arbetsgruppen summerat vad som kan fastslås om bottentrålningens effekter på ekosystemtjänster. För att få mer heltäckande utvärderingar behövs enligt arbetsgruppen mer systematisk forskning och fler synteser kring nyttjandet av svenska kustområden.

Havsmiljöinstitutets rapport nr 2018:3

Titel: Effekter av bottentrålning på ekosystemtjänster i svenska hav

Författare: Sofia Wikström, Mats Blomqvist, Henrik Svedäng

Publicerad: 2018-11-19

Kontakt: Henrik Svedäng, Havsmiljöinstitutet, Box 260, 405 30 Göteborg, 031-786 55 88, henrik.svedang@havsmiljoinstitutet.se

Antal sidor: 48 sidor