Sammanfattning nationell konferens: Att sprida ringar på vatten 2023 | Swedish Institute for the Marine Environment
Image
Bild som visar akvarell "källa till hav"
Photo: Ida Wendt
Breadcrumb

Sammanfattning nationell konferens: Att sprida ringar på vatten 2023

Årets nationella konferens i vattenpedagogik ägde rum den 14 december. Konferensen var digital och arrangerades tillsammans med det limniska nätverket. Temat kretsade kring de spännande, komplexa näringsvävar som finns i våra akvatiska ekosystem.

Under årets digitala konferens omfamnades alla vatten – från det lilla till det stora, och från källa till hav. Deltagarna fick följa med in i näringsvävarnas härligt trassliga, spännande värld. Forskare delade med sig av sin kunskap, det blev pedagogisk övning och så förstås fick vi ta del av hur ni inom nätverken arbetar för att lära ut om något så komplext som näringsvävar.

Vattenresa från källa till hav

Vattenresan startade i den lilla skogsbäcken och tog oss via vattendrag vidare ut i älven. Vår ledsagare på vägen var Brendan Mckie, Sveriges lantbruksuniversitet som forskar på naturliga och mänskliga faktorer som reglerar biologisk mångfald och ekosystemsprocesser i sötvatten. Brendan förklarade bland annat fantastiska fenomen när tusentals, välmatade dagsländor svärmade och kunde föda en hel fågelflock.

Vi  förflyttade oss därefter till kustens ekosystem där Elin Lindehoff mikroalgsforskare vid Linnéuniversitetet berättade om den mikrobiella loopen och om triangeldraman i de små, små organismernas värld. För vem var det egentligen som åt vem i den mikroskopiska vattenvärlden…

Slutligen tog  Kennet Lundin, docent och marinbiolog, Göteborgs naturhistoriska museum, med på en resa under ytan i Västerhavet. Han visade oss det dramatiska, kuperade landskapet under ytan. Längst ned i djupet på havets botten lever en mångfald arter i intrikat samspel med varandra. Kennet lyfte också hur de känsliga bottnarna påverkas av bottentrålning.

Nätverken delar med sig

Michaela Lundell från Stockholms universitets Östersjöcentrum visade en pedagogisk illustration om Östersjöns näringsväv som hon håller på att ta fram med hjälp av olika forskare. Materialet är helt nytt och finns tillsammans med mycket annat i Lektionsbanken om Östersjön.

Louise Bergqvist, Länsstyrelsen Västernorrland/naturum Höga kusten delade tipsade om spelet "Kan du överleva 10 minuter i brackvatten? Det är ett rörelsebaserat rollspel där bland annat alger, musslor, gäddor och miljögifter tävlar om att överleva.

Ammie Berglund, Bioresurs, Uppsala universitet berättade om deras verksamhet som nationellt resurscentrum för biologiundervisning.

Vi fick också tips på länkar från Kristin Johansson, projektet "Mitt hav" om Skäldervikens och Kattegatts kustvatten.

Pedagogisk övning

Deltagarna delades in i grupper om tre till fyra personer och fick arbeta utifrån en bild av ett vattenekosystem och följande frågeställning.

Hur kan ni i en pedagogisk aktivitet på denna plats skapa förståelse för näringsvävar? 

  • Välj målgrupp. 
  • Skapa interaktivitet. 
  • Utgå från deras nyfikenhet.

Övningen ledde till flera kreativa förslag på aktiviteter både för elever/barn och vuxna/politiker.

Konferensens program

12:30 Hej och välkommen. Incheckning i mötet.

12:50 Så påverkar livet på land näringsvävarna i små och stora vattendrag, Brendan Mckie, Sveriges lantbruksuniversitet. (OBS! Brendan kommer att prata på engelska.)

13:20 De minsta organismerna i kustnära ekosystem, Elin Lindehoff, Linnéuniversitetet.

13:50 Paus 10 min.

14:00 Nätverken delar med sig: Östersjöns näringsväv. Michaela Lundell, Östersjöcentrum.

14:10 Havets landskap och dess invånare, Kennet Lundin, Göteborgs naturhistoriska museum.

14:40 Pedagogisk övning.

15:10 Paus.

15:20 Sammanfattning av pedagogisk övning.

15:30 Nätverken delar med sig:
Kan du överleva 10 minuter i brackvatten - ett spel om ekosystemet i Östersjön
Louise Bergqvist, naturum Höga kusten.

Ammie Berglund, Bioresurs, Uppsala universitet, tipsar om verksamheten.

15:50 Avslutning.

16:00 Tack för idag!