Vad hände med Havet och människan? | Swedish Institute for the Marine Environment
Breadcrumb

Vad hände med Havet och människan?

Hållbarhet & miljö

Havsmiljöinstitutet och Södertörns högskola bjuder in till ett öppet seminarium om havsförvaltningspolitikens genomförande.

Seminarium

Participants
Emma Nohrén, ordförande Miljömålsberedningen och ansvarig för utredningen Havet och människan, riksdagsledamot (MP)
Isabella Lövin, f.d. klimat- och miljöminister (MP)
Jacob Granit, f.d. generaldirektör för HaV, nu SIDA
Gustaf Almqvist, projektledare för pilotprojekt ekosystembaserad havsförvaltning, Stockholms skärgård, Länsstyrelsen Stockholms län.
Andreas Duit, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet
Organizer
Havsmiljöinstitutet och Södertörns högskola

För dig som inte har möjlighet att vara på plats på Södertörn,
Följ seminariet här via Zoom


Den parlamentariska utredningen Havet och människan som kom 2020 hade omkring 100 förslag för att förbättra statens hantering av havsfrågorna. Trots en politisk enighet bakom förslagen har de flesta av dem ännu inte beslutats eller genomförts. Samtidigt konstaterar den fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål att inget av de mål som berör hav och vatten bedöms vara uppnått till år 2030. Det går inte heller att se någon tydlig riktning för utvecklingen i havsmiljön.

Seminariet behandlar följande frågor: Vad hände med Havet och människan? Vilka problem finns med den nuvarande havsförvaltningspolitiken? Vad bör göras? Kan ekosystemansatsen vara en väg framåt?

Seminariet arrangeras av Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola, i samarbete med Havsförvaltningsakademin som samordnas av Havsmiljöinstitutet. 

Öppet seminarium, ingen föranmälan krävs!