Linnéuniversitetet | Swedish Institute for the Marine Environment
Breadcrumb

Linnéuniversitetet

Havsmiljöinstitutets enhet vid Linnéuniversitetet sorterar under Institutionen för naturvetenskap och är fysiskt placerad i Kalmarsundslaboratoriets lokaler i anslutning till Ölandshamnen i Kalmar. Samuel Hylander är verksamhetsledare för Linnéuniversitetets arbete inom Havsmiljöinstitutet.

Linnéuniversitets verksamhet inom Havsmiljöinstitutet består av att delta i utredningar, utvärderingar och analyser åt regionala och nationella myndigheter. Man arbetar även med att skapa mötesplatser mellan forskare och myndigheter som arbetar med södra Östersjön.

Till Linnéuniverstietets webbplats

Linnéuniversitetet deltar i Havsmiljöinstitutets verksamhet bland annat genom att:

  • Leda och delta i utredningar, utvärderingar och analyser som efterfrågas av regionala och nationella myndigheter.
  • Besvarar remisser i ärenden som berör Södra Östersjön.
  • Vara remissinstans på regional nivå.
  • Delta i olika arbetsgrupper inom institutets forskningsprogram Havets tillstånd och utveckling.
  • Delta i framtagandet av Sveriges vattenmiljö. Linnéuniversitetet bidrar här med expertis inom havsmiljöanalys.