Till startsida

Ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

WATERS

WATERS var ett femårigt forskningsprogram som startade våren 2011. Programmet koorderinerades av Havsmiljöinstitutet och finansierades av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

WATERS är en akronym för Waterbody Asessment Tools for Ecological Reference conditions and status in Sweden.

Bakgrund och mål med forskningen

EU:s ramdirektiv för vatten (WFD) respektive havsmiljödirektivet (MSFD) tillkom för att kunna bedöma kvaliteten på vattnet i Europas sjöar, vattendrag och hav. Målet med forskningen inom WATERS var att utveckla och förbättra de bedömningsgrunder som används för att klassificera ekologisk status hos svenska kust- och inlandsvatten i enlighet med dessa direktiv. Programmets fokus var de biologiska kvalitetsfaktorer som användes för att bedöma vattenkvalitet: makrofyter, bottenfauna, växtplankton och fisk. I vattendrag mättes även bentiska kiselalger som kvalitetsfaktor.

Forskarna inom programmet undersökte hur indikatorerna kan kopplas till mänsklig påverkan, hur frågor om osäkerhet i mätmetoder ska hanteras samt vidareutvecklade de metoder som används för att ge en samlad bedömning av ett vattens status.

Forskningsresultat viktiga för Sveriges vattenmiljöer

Resultaten av forskningen är användbara i praktisk förvaltning av Sveriges vattenmiljöer. WATERS arbetade därför nära vattenmyndigheterna och Havs- och vattenmyndigheten, det vill säga de myndigheter som har till uppgift utvärdera tillståndet i våra sjöar, vattendrag och kustvatten och samordna eventuella åtgärder för förbättring.

Tvärvetenskap och bred samverkan

WATERS spände över flera forskningsämnen och drygt 30 forskare vid institutioner, myndigheter och konsultföretag deltog. Partners i programmet var Aqua Biota, Göteborgs universitet, Hafok AB, Havs- och vattenmyndigheten, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet, SMHI, Sveriges vattenekologer, Marin Monitoring AB, Toxicon AB och Århus universitet.

Publikationer

Inom WATERS publicerades löpande rapporter och vetenskapliga artiklar. På sidan:http://waters.gu.se/resultat/WATERS-leveranser finns en förteckning. Där kan också de flesta publikationer laddas ner.

Kontakt

Kontaktpersoner på Havsmiljöinstitutet: Mats Lindegarth, programchef, mats.lindegarth@havsmiljoinstitutet.se och Annika Söderpalm, programsekreterare, annika.soderpalm@havsmiljoinstitutet.se

Till Waters webbplats (http://waters.gu.se/)
 

 

 

Sidansvarig: Tina Johansen|Sidan uppdaterades: 2020-03-02
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?