Sveriges vattenmiljö | Swedish Institute for the Marine Environment
Image
Målning av fisk
Photo: Ida Wendt
Breadcrumb

Sveriges vattenmiljö

Kunskap om tillståndet i våra vatten, från källa till hav.

Uppdragsgivare/finansiär: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Maria Lewander, maria.lewander@havsmiljoinsitutet.se
Samarbetspartners: Havs- och Vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och SMHI.

Projektbeskrivning

Arbetet med Sveriges vattenmiljö fortsätter 2022 och Havsmiljöinstitutet ansvarar för en övergripande samordning, dataanalys, miljöanalys, redaktionellt arbete samt webbutveckling för produktion enligt den publiceringsplan som har tagits fram gemensamt av representanter från Havs- och Vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Sveriges lantbruksuniversitet, Havsmiljöinstitutet och SMHI.

Syftet med Sveriges vattenmiljö är att i ett digitalt format förmedla kunskap om miljötillståndet i Sveriges hav och sötvatten baserat på miljöanalyser och expertbedömningar. Artiklar och sammanfattande beskrivningar av tillstånd, orsaker och åtgärder riktar sig till en bred målgrupp, där allmänhet och beslutsfattare är viktiga. Beskrivningar och trender kopplade till undersökta variabler riktar sig särskilt till miljötjänstemän, som får ett bra komplement till de officiella statusklassningarna.