Sveriges vattenmiljö | Havsmiljöinstitutet
Bild
Målning av fisk
Foto: Ida Wendt
Länkstig

Sveriges vattenmiljö

Sveriges vattenmiljö är en sajt där tillståndet i våra vattenmiljöer presenteras, från källa till hav. Här finns de senaste resultaten från svensk övervakning av sjöar, vattendrag och våra svenska havsområden.

Sveriges vattenmiljö startade initialt som ett projekt drivet av Havsmiljöinstitutet för att utveckla en digital redovisning av miljötillståndet i våra havsområden. Efter hand kom projektet att inkludera även sjöar och vattendrag i ett från källa till hav perspektiv. Den första versionen av webbplatsen lanserades vid Havs- och vattenforum 4-5 juni 2019 och ersatte då de tryckta rapporterna Sötvatten och Havet. Under maj 2021 gjordes en nylansering av webbplatsens innehåll, med uppdaterade tillståndsrapporter, ett flertal nya artiklar och förbättrad karta. Våren 2023 planeras nästa nylansering av data.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Naturvårdsverket står för finansieringen av den akvatiska miljöövervakningen. HaV har gett Havsmiljöinstitutet i uppdrag att svara för metodutveckling, miljöanalys och redaktionellt arbete med sajten. Arbetsprocessen innefattar många olika intressenter. Myndigheter, akademi och konsultföretag som utför miljöövervakning arbetar tillsammans för att nå en överskådlig och begriplig presentation av läget i grundvatten, sjöar, vattendrag och hav. Underlaget bygger framför allt på miljöövervakning, men aktuella forskningsresultat och andra källor vägs också in. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ansvarar för de delar på webbplatsen som rör sötvatten.

Vattenmiljöseminariet

Fyra Vattenmiljöseminarier har genomförts kopplade till projektet. Under dessa samlas alla de som bidrar i arbetet och arbetar med akvatisk miljöövervakning i Sverige. Det senaste seminariet hölls den 24-25 januari 2023 i Stockholm. Läs mer här.

För att Havsmiljöinstitutet enklare ska kunna informera om hur arbetet framskrider, har en blogg skapats. Välkommen att följa processen på närmare håll där!