Kompetensutveckling om kust- och havsplanering för lokala och regionala beslutsfattare | Swedish Institute for the Marine Environment
Breadcrumb

Kompetensutveckling om kust- och havsplanering för lokala och regionala beslutsfattare

Syftet med projektet är att öka medvetandet om planering som möjligt instrument, inklusive dess möjligheter och begränsningar för att samordna kustens och havens användning mer långsiktigt hållbart.

Uppdragsgivare: Egeninitierat
Kontaktperson: Andrea Morf, andrea.morf@havsmiljoinstitutet.se

Projektbeskrivning

Havsplanering är ett relativt nytt och viktigt instrument för att strategiskt och rumsligt styra och samordna de skilda och växande anspråken på havet och det finns därför ett stort behov av kunskaps-, metod- och kompetensutveckling inom området. Enligt EU-direktiv och nationella regler ska hållbar utveckling och ekosystemansats vara utgångspunkter för havsmiljöförvaltningen. Syftet med projektet är att öka medvetandet om planering som möjligt instrument, inklusive dess möjligheter och begränsningar för att samordna kustens och havens användning mer långsiktigt hållbart. Detta görs bland annat genom att öka kompetensen hos relevanta lokala och regionala beslutsfattare. Projektgruppen kommer att drivas i nära samverkan med ett pågående kompetensutvecklingsprojekt i Danmark och Sverige, med World Maritime University (WMU) och Århus universitet. Genom denna samverkan ska man kunna ta fram och dela planeringsunderlag, kartlägga och prioritera kunskapsbehov samt undersöka möjligheterna till en informerad och mera kontinuerlig dialog mellan myndigheter och forskare tvärs över gränsen.