Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys | Swedish Institute for the Marine Environment
Breadcrumb

Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys

Havsmiljöinstitutets rapportserie 2012:1

Denna studie har gjorts av Havsmiljöinstitutet på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Havsmiljöinstitutets publicerar hela studien genom denna huvudrapport och tre fallstudier som utgör separata rapporter.

Dessa är:

Studien är ett första försök att utveckla och testa en metod för samhällsanalys av havsmiljöproblem i Sverige.

Havsmiljöinstitutets rapport nr 2012:1

Författare: Eva-Lotta Sundblad, Lena Gipperth, Anders Grimvall och Andrea Morf

Antal sidor: 60 sidor

Publicerad: 15 juni 2012