Chalmers Tekniska Högskola | Swedish Institute for the Marine Environment
Breadcrumb

Chalmers Tekniska Högskola

Vid Chalmers är det bland annat Institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper som har i uppdrag att delta i samarbetet inom Havsmiljöinstitutet.

Det finns havsrelaterade verksamheter vid nästan alla av Chalmers 13 institutioner. Havsmiljöinstitutet och Chalmers har haft ett tätt samarbete under flera år, särskilt kring sjöfartsfrågor.
Läs mer om Havsmiljöinstitutets Sjöfartsgrupp

Forskningsområden vid Institutionen för Maritima studier är:

  • Smart shipping
  • Energi- och miljösystemanalys
  • Samlad bedömning av sjöfartens miljöpåverkan
  • Påväxt och antifoulingforskning
  • Miljöpåverkan av skrubberteknik
  • Miljöfarliga vrak och dumpningsområden