Undersökning av havsmedvetenhet i Sverige 2023 | Swedish Institute for the Marine Environment
Image
Foto på solnedgång vid havsstrand
Breadcrumb

Undersökning av havsmedvetenhet i Sverige 2023

Havsmiljöinstitutets rapportserie 2024:3

Att vara havsmedveten innebär att ha en medvetenhet om hur vi människor påverkar havet och om den betydelse havet har för oss människor och allt liv på jorden. Havsmedvetenhet är en förutsättning för att åstadkomma de förändringar som behövs för att skydda havet och bruka det på ett hållbart sätt. Havsmedvetenhet har också identifierats som ett av fyra fokusområden för det svenska arbetet med FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling 2021–2030.

Denna första undersökning av havsmedvetenheten i Sverige har utförts av Havsmiljöinstitutet, i samarbete med den oberoende undersökningsorganisationen SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Arbetet har skett på uppdrag av forskningsrådet Formas, som är värd för den nationella kommittén för FN:s årtionde för havsforskning. Rapporten är finansierad av Formas. Syftet är att ge en bild av omfattningen och nivån på havsmedvetenhet i Sverige samt att skaffa underlag och erfarenhet för att kunna följa utvecklingen under årtiondet.

Den webbaserade enkätundersökningen skickades ut till 5 200 personer i SOM-institutets Medborgarpanel. Omkring 3 000 personer svarade, varav 2 843 personer svarade på mer än 80 procent av frågorna. Läs och ta del av resultaten genom att ladda ned rapporten nedan!

Havsmiljöinstitutets rapportserie 2024:3

Titel: Undersökning av havsmedvetenhet i Sverige 2023

Författare: Tina Johansen Lilja och Maria Lewander, Havsmiljöinstitutet

Referens till rapporten: Johansen Lilja, T., Lewander, M. (2024). Undersökning av havsmedvetenhet i Sverige 2023, Havsmiljöinstitutet.

Publicerad: 2024-03-28

Antal sidor: 43