Regionalt, nationellt och internationellt arbete | Swedish Institute for the Marine Environment
Breadcrumb

Regionalt, nationellt och internationellt arbete

Havsmiljöinstitutet samverkar brett om havsfrågor, både regionalt, nationellt och internationellt.

Regionalt arbete

Förankringen vid fem universitet ger Havsmiljöinstitutet koppling till kommuner, länsstyrelser och vattenmyndigheter i de olika havsregionerna.

Nationell samverkan

Havsmiljöinstitutet samverkar i havsmiljöfrågor med nationella organisationer och myndigheter.

Internationellt arbete

Havsmiljöinstitutet bistår med kompetens genom medverkan i en lång rad internationella arbetsgrupper och nätverk.