Länkstig

Regionalt, nationellt och internationellt arbete

Havsmiljöinstitutet samverkar brett om havsfrågor, både regionalt, nationellt och internationellt.

Regionalt arbete

Förankringen vid fem universitet ger Havsmiljöinstitutet koppling till kommuner, länsstyrelser och vattenmyndigheter i de olika havsregionerna.

Nationell samverkan

Havsmiljöinstitutet samverkar i havsmiljöfrågor med nationella organisationer och myndigheter.

Internationellt arbete

Havsmiljöinstitutet bistår med kompetens genom medverkan i en lång rad internationella arbetsgrupper och nätverk.