Till startsida

Ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Starta eller stoppa snurran

Välkommen till Havsmiljöinstitutet

Med analyser, synteser och information bidrar Havsmiljöinstitutet till att öka förståelsen och medvetenheten kring miljösituationen i havet. Inom institutet samarbetar Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet för att bistå myndigheter inom havsmiljöområdet med vetenskaplig kompetens.

Västerhavet 2016: Havet som resurs

En mängd olika nyttor, eller ekosystemtjänster, kan fås från havet. Tidningen Västerhavet har i år temat ”Havet som resurs” och undersöker de olika möjligheter som ett friskt hav kan erbjuda.

Förutom artiklar om vattenbruk ges svar på frågor som ”Vem äger havet?”. I tidningen behandlas även ämnen som vågenergi, havet som arbetsplats eller rent av som en resurs av skönhet.

Ladda ner, läs eller beställ Västerhavet 2016

Havet 2015/2016 - om tillståndet i havsmiljön

Rapporten Havet 2015/2016 visar på en utveckling i havsmiljön som skapar både glädje och framkallar oro. Positiva nyheter är att det nu finns mer torsk i Nordsjön och mer vildlax i Bottenviken. Den viktiga vitmärlan ser också ut att vara på återmarsch i Bottenhavet. Negativt är däremot att ålgräset fortsätter att minska i Västerhavet och att plastpartiklar återfinns i hela ekosystemet.

Läs mer om rapporten, ladda ner eller beställ den här

Havsmiljöinstitutets årsrapport för 2015

Den mångvetenskapliga kunskap som Havsmiljöinstitutet tar fram efterfrågas i allt högre grad av omvärlden. Det gäller tillståndet i havet i relation till nationella och globala miljö- och utvecklingsmål. Det handlar också om kopplingen mellan havet och samhället och om nödvändiga omställningar för en bättre havsmiljö. I årsrapporten redovisar institutet sin verksamhet under 2015 med utgångspunkt i gällande regeringsuppdrag.
Till nyheten om rapporten

Konferens om restaurering av marin miljö

I början av februari hölls i Umeå en nationell konferens om biologisk återställning och fysisk restaurering i marin miljö. Konferensen riktar sig till länsstyrelser, kommuner, forskare och privata aktörer med intresse för åtgärder i marin miljö. Arrangörer är Länsstyrelsen i Västerbotten i samverkan med länsstyrelserna i Västra Götaland och Blekinge, Sveriges lantbruksuniversitet och Havsmiljöinstitutet, med stöd av Havs- och vattenmyndigheten. Mer om konferensen

Hav och samhälle 2015

Havsmiljöinstitutets årliga konferens Hav och samhälle fokuserade i år på åtgärder i samhället för att skapa en bättre havsmiljö. Behovet av att engagera fler aktörer och utveckla nya styrmedel gick som en röd tråd genom konferensen som hölls 21-22 oktober i Marstrand. Talarna, som även deltog i viktiga dialoger, var nyckelpersoner från regeringens miljömålsarbete, myndigheter, kommuner, näringsliv, intresseorganisationer och forskning. Läs mer om konferensens innehåll här

Utvärdering av överlåtbara fiskerättigheter

Det nya systemet med överlåtbara fiskerättigheter motiverades med ekonomiska argument. Ändå utformades det så att ekonomiska styreffekter försvagades jämfört med utländska system som stod som förlagor. Det visar en samhällsekonomisk utvärdering från Havsmiljöinstitutet. Den visar också att trots att behovet av framtida utvärderingar uttrycktes explicit och kunskap om vilken information som skulle behövas fanns, så samlades information för framtida utvärderingar inte in. En slutsats är att befintlig kunskap inte används i tillräcklig omfattning när nya styrmedel utvecklas, det tas inte tillräcklig hänsyn till att möjliggöra framtida utvärderingar och följden blir ett mindre effektivt miljömålsarbete. Läs rapporten här.

Ny analys av havsmiljö- och vattenförvaltning

I Sverige pågår ett omfattande arbete för att uppnå de olika mål som fastställts för vatten- och havsmiljöer. Men vilka styrmedel leder till hög måluppfyllelse och vilka styrmedel kan uppnå målet till lägsta kostnad för samhället? Vilket samhällsekonomiskt värde följer av en viss åtgärd? Utifrån ett urval samhällsekonomiska analyser med koppling till havs- och vattenmiljöområdet belyser författarna till en ny rapport viktiga skillnader i angreppssätt och diskuterar dess olika utmaningar. Läs rapporten här.

Havet 1888 -
Vad historien kan lära oss om tillståndet i havet

Finns det ett ”naturligt” tillstånd i havsmiljön? Var det bättre förr? I Havsmiljöinstitutets rapport Havet 1888 gör ett tjugotal författare djupdykningar i de marina arkiven och dammar av hundraåriga källor, fulla av värdefull kunskap. Historiska undersökningar sätts i relation till nutida, och vi får både en bild av havsmiljön i slutet av 1800-talet och vad som har förändrats sedan dess.

Läs mer, beställ eller ladda ner Havet 1888

Partners:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?