Samhället och havet | Swedish Institute for the Marine Environment
Image
Vy av en åker som skördas
Photo: Unsplash
Breadcrumb

Samhället och havet

Havsmiljöinstitutet arbetar för att etablera bättre kunskap om samhällets påverkan på aktuella havsmiljöproblem, samt hur påverkan kan minska.

Samhällets individer och aktörer i olika sektorer är beroende av havets ekosystemtjänster. Men nyttjandet innebär även en belastning och påverkan på havsmiljön. Därmed utgör samhället såväl en orsak som en potentiell lösning när havsmiljön når god status. Havsmiljöinstitutet arbetar för att etablera bättre kunskap om samhällets påverkan på aktuella havsmiljöproblem samt hur påverkan kan minska. Det innebär bland annat att ta fram kunskap om relevanta data i olika samhällssektorer och metoder att analysera kopplingar mellan samhället och havsmiljön. Uppgifterna är av värde för att ta fram åtgärdsprogram enligt både vatten- och havsförvaltningen och för att bedöma effektiviteten av olika åtgärder och styrmedel. Förutsättningar att förändra samhällets belastning påverkas av olika faktorer vilket gör att underlag behövs om bland annat risker, kostnader, nyttor, sociala förutsättningar och acceptans.

I vårt arbete med Samhället och havet arbetar vi med att utveckla beskrivningar av hur samhället påverkar och påverkas av havsmiljön. Detta sker genom:

  • Att utveckla ramverk för att överblicka och strukturera havsmiljörelevanta samhällsfenomen såsom aktörer, handlingar och samhällsstrukturer, samt deras koppling till havsmiljön.
  • Identifiera, beskriva och synliggöra havsmiljörelevanta samhällsdata.
  •  Utarbeta förslag till regelbunden insamling av kvalitetssäkrade samhällsdata av betydelse för havsmiljöförvaltningen.

För mer arbete inom temat Samhället och havet se nedan.

Internationella insatser kopplad till Samhället och havet

  • Ices SIHD (Strategic Initiative on the Human Dimension in Integrated Ecosystem Assessments) och Ices WG Marine Planning Coastal Zone Management. Läs mer.
  • SDSN NE (Sustainable Development Solutions Network Northern Europe).

Kontaktpersoner: Eva-Lotta Sundblad, Andrea Morf och Kajsa Tönnesson