Avslutade projekt | Swedish Institute for the Marine Environment
Breadcrumb

Avslutade projekt

I syfte att utföra uppdraget deltar Havsmiljöinstitutet kontinuerligt i ett stort antal projekt med olika inriktning. Vissa sträcker sig över flera år, andra är avgränsade på kortare tid. Här kan du läsa om några av de större projekt som de senaste tre åren blivit avslutade. Har du frågor om dessa eller andra projekt är du välkommen att kontakta oss.