Samhälleliga drivkrafter bakom belastning på havsmiljön | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Samhälleliga drivkrafter bakom belastning på havsmiljön

Samhälleliga drivkrafter bakom belastning på havsmiljön bör uppmärksammas mer. Havsmiljöinstitutets rapport, Societal drivers behind pressures on the marine environment, utgör under 2022 ytterligare underlag för dialoger inom ämnet.

Uppdragsgivare/finansiär: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Eva-Lotta Sundblad, eva-lotta.sundblad@havsmiljoinstitutet.se
 

I slutet på 2020 publicerade Havsmiljöinstitutet rapporten Drivkrafter i samhället bakom belastning på havsmiljön på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. I rapporten granskas begreppet ”drivkrafter” och författarna föreslår hur det kan uppmärksammas av havsmiljöförvaltningen i dess arbete med att utforma åtgärder för en bättre havsmiljö.

Inom Helcom har Havs- och vattenmyndigheten (GEAR) lyft att samhälleliga drivkrafter bör uppmärksammas mer, vilket bland annat har lett till att det pågående Method Development-projektet inom HELCOM har ett delprojekt relaterat till drivkrafter. Havsmiljöinstitutet tog på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten under 2021 fram en engelsk version av rapporten. Rapporten utgöra underlag för ytterligare dialoger under 2022.