Länkstig

Klimatförändringens och havsförsurningens påverkan på koraller

Havsmiljöinstitutet undersöker klimatförändringarnas och havsförsurningens påverkan på koraller.

Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Tomas Lundälv, tomas.lundalv@loven.gu.se

Kallvattenkoraller av arten Lophelia pertusa och associerade arter av svampdjur bildar rev och så kallade sponge grounds. Hornkoraller och sjöpennor bildar så kallade coral gardens. Tillsammans utgör dessa två miljöer utsjöns och djuphavets motsvarighet till kustens algbälten och ålgräsängar, och i likhet med dessa hyser de en stor biologisk mångfald. De utgör också habitat som tjänar som födosöksområden och skydd samt reproduktions- och uppväxtområden för en mängd arter av fiskar, skaldjur och blötdjur.

Korallmiljöerna finns i stora områden i Nordostatlanten och i Skagerrak och är mycket känsliga för bottentrålning och på senare år har det också visat sig att svampdjursrev är väldigt känsliga för hastiga temperaturökningar och att de har en lång återhämtningstid efter störning. Genom deras känslighet för bottentrålning har de blivit klassificerade som Vulnerable Marine Ecosystems (VMEs) och Havs- och vattenmyndigheten vidtar åtgärder för att skydda dessa från bottentrålning. Havsmiljöinstitutet bistår med kunskap för att bättre förstå hur dessa sårbara marina ekosystem (VMEs) i svenska vatten påverkas av klimatförändringar och havsförsurning, samt de kumulativa belastningar från mänsklig verksamhet som de utsätts för.