Länkstig

Analys av de juridiska förutsättningarna för samexistens mellan havsbaserad vindkraft, yrkesfiske och vattenbruk

Projektet syftar till att göra en kunskapssammanställning av förutsättningar och möjliga åtgärder för samexistens i områden med kommande vindkraftsetablering.

Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Gabriela Arguello, gabriela.arguello@law.gu.se

Regeringen gav den 24 februari 2022 Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten i uppdrag att göra en kunskapssammanställning av förutsättningar och möjliga åtgärder för samexistens i områden med kommande vindkraftsetablering. I genomförandet av uppdraget ingår enligt projektstartsdirektivet att göra en analys av de juridiska förutsättningarna för samexistens mellan havsbaserad vindkraft och yrkesfiske, respektive vattenbruk. Denna analys ska utgöra underlag för den slutliga sammanställningen. Flera jurister från Göteborgs universitet och Stockholms universitet deltar i arbetet med uppdraget.