Bentisk-pelagiska interaktioner i Bottniska viken | Havsmiljöinstitutet
Bild
Snötäckt kust vid Bottniska viken
Foto: Martin Edholm
Länkstig

Bentisk-pelagiska interaktioner i Bottniska viken

Projektet undersöker orsakerna bakom kraschen av kräftdjuret vitmärla, vilket är den dominerande arten i Bottniska vikens mjukbotten. Resultaten förväntas leda till förbättrad kunskap om orsakssambanden mellan vitmärlan och pelagiska parametrar.

Uppdragsgivare: Egeninitierat
Kontaktperson: Jan Albertsson, jan.albertsson@havsmiljoinstitutet.se

Projektbeskrivning

I Bottniska viken har mjukbottnarnas djurliv förändrats kraftigt efter sekelskiftet. Då kraschade populationerna av det dominerande kräftdjuret vitmärla, som är en nyckelart i området. Kraschen gör att tätheterna av vitmärla har minskat kraftigt vilket har haft stor inverkan på klassningarna av miljöstatus i Bottniska viken.

Orsakerna till kraschen är ännu dåligt kända och kommer att utredas i projektet. Resultaten förväntas leda till förbättrad kunskap om orsakssambanden mellan vitmärlan och pelagiska parametrar. Sambanden har stor betydelse i tolkning av miljöstatus. Under 2019 tillfördes ytterligare ny data, i syfte att förlänga tidsserierna som ligger till grund för studien. Statistisk rådgivning har inhämtats för att hantera de många variablerna som ingår.