Internationell utblick angående regelverk för havsbaserad vindkraft | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Internationell utblick angående regelverk för havsbaserad vindkraft

Syftet med uppdraget är att bistå Havs- och vattenmyndigheten med kunskap kring hur frågan om reglering av exklusiv rätt till områden inom territorialhav samt exklusiv ekonomisk zon har behandlats av andra länder.

Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Johanna Sjöholm, johanna.sjoholm@gu.se

Hur har frågan om reglering av exklusiv rätt till områden inom territorialhav samt exklusiv ekonomisk zon behandlats av Danmark, Tyskland och Skottland. En översiktlig analys av regleringen av exklusivitet vid anläggning av havsbaserad vindkraft eller liknande verksamhet (som offshore, olja och gas) i andra länder ska öka Havs- och vattenmyndighetens förståelse samt ge exempel på hur frågan hanterats tidigare och bäst kan regleras även i svensk rätt.