Fritidsbåtars påverkan på havsmiljön | Havsmiljöinstitutet
Bild
Fritidsbåtshamn
Foto: Oskar Henriksson
Länkstig

Fritidsbåtars påverkan på havsmiljön

Under 2022 fortsätter kommunikation av resultaten från Havsmiljöinstitutets rapport Fritidsbåtars påverkan på grunda kustekosystem i Sverige.

Uppdragsgivare: Egeninitierat
Kontaktperson: Johanna Sjöholm, johanna.sjoholm@gu.se

Initiativet till en grupp som sammanställer kunskap över de effekter båtlivet har på kustmiljön togs hösten 2016. Totalt bidrog 15 experter från olika institutioner och myndigheter runtom i landet i arbetet, som resulterade i rapporten Fritidsbåtars påverkan på grunda kustekosystem i Sverige, som publicerades hösten 2019. Huvudsyftet med Havsmiljöinstitutets rapport är att bidra med en lättillgänglig sammanställning av kunskapsläget och en beskrivning av situationen, som ett stöd för framför allt förvaltare och beslutsfattare. Rapporten ger även en rad förslag på möjliga åtgärder som kan minska miljöpåverkan från fritidsbåtar. Under 2022 fortsätter arbetet med fortsatt kommunikation av resultaten och flera seminarier om fritidsbåtars miljöpåverkan. Fritidsbåtsgruppens rapport, och det fortsatta kommunikativa arbetet, kan bidra till att vända utvecklingen och skapa ett långsiktigt hållbart båtliv.

Länk till Rapport: Fritidsbåtars påverkan på grunda kustekosystem i Sverige