Havsmedvetenhet | Havsmiljöinstitutet
Bild
Sju principer Havsmedvetenhet
Foto: Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Havsmedvetenhet

Havet påverkar oss människor, och vi påverkar havet. För att kunna fatta kloka och hållbara beslut för havets bästa krävs kunskap. Havsmiljöinstitutet arbetar för att öka denna kunskap genom verksamhet och projekt som bidrar till mer "havsmedvetenhet" på olika nivåer i samhället.

Havsmiljöinstitutets arbete för havsmedvetenhet sker bland annat genom att vi driver ett Marint nätverk för vattenpedagogik för att öka utbytet av erfarenheter och bredda samverkan mellan alla som arbetar med att föra ut kunskap om havet till olika målgrupper. Institutet bemannar även en havsredaktion specialiserad på populärvetenskaplig kommunikation om havet. Resultatet är sajterna havet.nu, Livet i havet och tidskriften Havsutsikt som når ut till en stor publik bland både forskare och skolungdomar. Vi driver även sajten Sveriges vattenmiljö som presenterar resultat från miljöövervakningen av våra vatten och ger läsaren en aktuell bild av miljötillståndet.