Marina nätverket för vattenpedagogik | Havsmiljöinstitutet
Bild
Akvarell över hur vi påverkar havet
Foto: Ida Wendt
Länkstig

Marina nätverket för vattenpedagogik

Marin pedagogik är ett verktyg för att skapa havsmedvetenhet genom att lära ut och kommunicera om havet och sambandet mellan människa, hav och vatten. I Sverige är det många som arbetar med detta, till exempel lärare, forskare, naturskolor, science centers och ideella föreningar. För att underlätta samverkan mellan dessa och ge dem möjlighet att utvecklas finns Nätverken för vattenpedagogik. Havsmiljöinstitutet koordinerar arbetet inom det marina nätverket.

Här hittar du information om alla aktiviteter inom det Marina nätverket för vattenpedagogik som ägt rum sedan starten 2019, bland annat dokumentation och inspelningar från våra träffar och konferenser. Det finns även en välfylld lista med tips på pedagogiskt material och olika verksamheter som arbetar med marin pedagogik, både i Sverige och i andra länder. Har du förslag på saker som saknas på listan – hör av dig.

Det är lätt att bli medlem i nätverket och det kostar inget – klicka bara på länken eller på rutan "Gå med i nätverket"!