Våra evenemang | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Våra evenemang

Havsmiljöinstitutets arbete genomsyras av grundtanken att underlätta och fördjupa kommunikationen mellan forskning och förvaltning som rör havsmiljön. För att göra det skapar vi plattformar där forskare, förvaltare och andra intressenter kan mötas, exempelvis genom att arrangera workshoppar, seminarier och konferenser.

Ta del av tidigare evenemang