Länkstig

Remissvar

Här samlar vi Havsmiljöinstitutets remisyttrande till departement och myndigheter.

Vad är en remiss?

När en fråga går på remiss ges myndigheter, organisationer och andra möjlighet att yttra sig i olika ärenden innan beslut fattas. Synpunkter som kommer in från remissinstanserna bidrar till underlaget som används för att fatta beslut i remitterade frågor.