Remissvar | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Remissvar

Här samlar vi Havsmiljöinstitutets remisyttrande till departement och myndigheter.

Vad är en remiss?

När en fråga går på remiss ges myndigheter, organisationer och andra möjlighet att yttra sig i olika ärenden innan beslut fattas. Synpunkter som kommer in från remissinstanserna bidrar till underlaget som används för att fatta beslut i remitterade frågor.