Länkstig

Havsmiljöinstitutets kansli

Kajsa Tönnesson
Föreståndare
031-786 12 59

Lovisa Ganslandt
Kommunikatör
031-786 69 20

Tina Johansen Lilja
Kommunikationssamordnare
Bitr föreståndare
031-786 65 60

Maria Lewander
Projektledare
Kommunikatör/redaktör
0709-468852

Daniel Ruhe
Systemutvecklare
031-786 5573

Helen Sköld
Kommunikatör

Marie Svärd
Kommunikatör/redaktör
0733-467513

Frida Lundberg
kommunikatör/redaktör
(tjänstledig)

Analys- och syntes vid Havsmiljöinstitutets kansli

Anders Grimvall
Vetenskaplig koordinator

Andrea Belgrano
Forskningsledare
0708-43 35 26

Andrea Morf
Vetenskaplig koordinator
031-786 65 64

Eva-Lotta Sundblad
Vetenskaplig koordinator
031-786 65 62

Henrik Svedäng
Vetenskaplig samordnare
031-786 5588

Johanna Gipperth
Projektledare
0766-18 41 04

Madeleine Prutzer
Projektledare
031-786 41 10

Ulla Li Zweifel
Vetenskaplig samordnare
031-786 47 51

Richard Emmerson
vetenskaplig koordinator
(tjänstledig)

Göteborgs universitet

Mats Lindegarth
Miljöanalytiker
031-786 96 72

Per Adolfsson
Redaktör
031-786 3141

Per Olav Moksnes
Verksamhetsledare och miljöanalytiker
031-786 27 10

Linnéuniversitetet

Jonas Nilsson
Miljöanalytiker
0480-44 73 12

Kjell Larsson
Expert sjöfartens miljöpåverkan

Samuel Hylander
Miljöanalytiker
0480-44 73 15

Hanna Farnelid
Verksamhetsledare
0480-44 62 96
 

Stockholms universitet

Annika Tidlund
Kommunikatör/redaktör
08-16 37 18

Tina Elfwing
Verksamhetsledare
08-16 11 09

Ulrika Brenner
Kommunikatör/redaktör
08-16 17 42

Sofia Wikström
Miljöanalytiker

Sveriges lantbruksuniversitet

Ulrika Jansson Klintberg
Kommunikatör/redaktör
018-67 30 13

Filip Svensson
Miljöanalytiker
010-478 40 81

Joakim Hjelm
Verksamhetsledare
010-478 40 64

Lena Bergström
Miljöanalytiker
010-478 41 16

Jens Olsson
Miljöanalytiker

010-478 41 44

Ylva Sjöblom
Kommunikatör

Ulf Bergström
Miljöanalytiker
010-478 41 17

Umeå universitet

Annie Cox
Miljöanalytiker
090-786 54 14

Jan Albertsson
Miljöanalytiker
090-786 79 91

Joakim Ahlgren
Miljöanalytiker
090-786 79 78

Johan Wikner
Miljöanalytiker
090-786 79 80

Kristina Viklund
Kommunikatör/redaktör
090-786 79 73

Markus Nordin
Kommunikatör/redaktör
090-786 74 04

Siv Huseby
Tillf. Verksamhetsledare
090-786 79 67

Chalmers tekniska högskola

Ida-Maja Hassellöv
Tillf verksamhetsledare

Kontaktinformation

Havsmiljöinstitutet

Box 260, 405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Seminariegatan 1F, Göteborg

Telefon:
031-786 6561