Vad är havsmedvetenhet? | Havsmiljöinstitutet
Bild
Bild som visar kvinnlig dykare under vattnet.
Foto: Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Vad är havsmedvetenhet?

Begreppet havsmedvetenhet handlar om att ha en förståelse för havet, vilken betydelse havet har för oss människor och hur vi påverkar det. Oavsett om vi bor nära havet eller med flera mil till närmaste kust påverkar våra val i vardagen hur havet mår.

I Sverige är det många som arbetar aktivt för att öka kunskapen om havet och vattnets kretslopp. På engelska används uttrycket "ocean literacy" och på svenska brukar vi kalla det för "havsmedvetenhet". Här kan du läsa om hur vi människor kan förhålla oss till havet – allt utgående från sju grundprinciper för havsmedvetenhet som utvecklats av en rad marina forskare och pedagoger. Principerna har därefter antagits av FN.

Livet beror av havet

Livet på jorden är helt beroende av havet. Havet producerar omkring hälften av allt syre vi andas, det reglerar temperaturen på jordens yta, skapar väder och vind och är en viktig motor i vattnets kretslopp. Havet förser oss också med mat i form av fisk, skaldjur och alger, men gör det också möjligt för oss att producera mat, både på land och i havet.

Sju principer för havsmedvetenhet

Bild
Bild som visar 7 principer för havsmedvetenhet.
Foto: Ida Wendt

Inom havsmedvetenheten finns sju principer att känna till och förhålla sig till. Peter Thomson, FN:s särskilda sändebud för havsfrågor, har uttryckt sig så här när det gäller dessa principer:

”att känna till de sju principerna för havsmedvetenhet borde vara lika självklart som att känna till varifrån vi får vår mat”

De sju principerna för havsmedvetenhet är:

1. Jorden har ett enda stort hav med många egenskaper.
2. Havet och livet i havet formar jordens egenskaper.
3. Havet har stort inflytande på väder och klimat.
4. Havet gör jorden beboelig.
5. Havet möjliggör en stor mångfald av liv och ekosystem.
6. Havet och människan är ofrånkomligt sammankopplade.
7. Havet är i stort sett outforskat.

En havsmedveten person förstår grunderna till hur havet fungerar, kan kommunicera om havet på ett meningsfullt sätt och har förmåga att ta hållbara, kunskapsbaserade beslut rörande havet och dess resurser. Den ofta citerade havsforskaren Sylvia Earle skrev i sin bok The World Is Blue:

“Knowing is the key to caring, and with caring there is hope that people will be motivated to take positive actions. They might not care even if they know, but they can’t care if they are unaware."

Vi är många som arbetar för att vi ska uppnå en allmän havsmedvetenhet med det slutgiltiga målet att få ett friskt och välmående hav.

Prioriterat av FN

Havsmedvetenhet är prioriterat under FN:s årtionde för havsforskning till stöd för hållbar utveckling, 2021-2030, både i Sverige och internationellt. Syftet med årtiondet är att vända den negativa utvecklingen av havets miljötillstånd och förbättra villkoren för en hållbar utveckling av hav och kust. En havsmedvetenhet befolkning anses vara en nyckelfaktor för att uppnå detta mål.

För att lyfta det svenska arbete för havsmedvetenhet och bevaka hur Sverige kan bidra internationellt deltar Havsmiljöinstitutet i olika samarbeten, bland annat EU4Ocean, EMSEA, och FN-organet Unescos arbetsgrupp för Ocean literacy.