Digitalt seminarium: Åtgärder för att minska föroreningar från sjöfart | Havsmiljöinstitutet
Bild
Stort lastfartyg som klyver vattnet sett ovanifrån
Foto: Kustbevakningen
Länkstig

Digitalt seminarium: Åtgärder för att minska föroreningar från sjöfart

I en nypublicerad policy brief från Havsmiljöinstitutet, Chalmers och Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet redogörs för problematiken med sjöfartens utsläpp av kemikalier vid tankrengöring till havs, samt vad som krävs för att tankar kan regöras i hamn. Den 19 april deltog policy briefens medförfattare från Chalmers, Anna Lunde Hermansson och Ida-Maja Hassellöv, i Östersjöcentrums Baltic breakfast.

Sjötransporterna av industrikemikalier ökar och med dem fartygens behov att rengöra de tankar som kemikalierna transporteras i.  Regelverket tillåter idag att stora volymer tankrengöringsrester släpps rakt ut i havet. För att minska utsläppen av miljöskadliga kemikalier till havs och skydda och förbättra havsmiljön utanför Sveriges kuster krävs det striktare regelverk, en betydligt tydligare ansvarsfördelning samt bättre uppföljning och tillsyn.

Den 19 april deltog policy briefens medförfattare från Chalmers, Anna Lunde Hermansson och Ida-Maja Hassellöv, i Östersjöcentrums Baltic breakfast och gav oss en överblick i hur situationen ser ut idag och vilka åtgärder som krävs för att få till en förändring.

Du hittar inspelningen av seminariet via länken nedan. Seminariet är på engelska.

Baltic Breakfast: Action needed to reduce pollution from shipping >>