Att sprida ringar på vatten 2024 | Havsmiljöinstitutet
Bild
Bild som visar akvarell "källa till hav"
Foto: Ida Wendt
Länkstig

Att sprida ringar på vatten 2024

Hållbarhet & miljö
Utbildning & lärande

Välkommen till mötesplatsen för dig som arbetar pedagogiskt för att skapa engagemang för hav och vatten. I år hålls konferensen Att sprida ringar på vatten 2024 på SLU, Campus Ultuna i Uppsala, 9–10 oktober. Konferensen riktar sig både till dig som arbetar med pedagogisk verksamhet kopplad till marin miljö och till sötvattensmiljöer.

Konferens
Datum
9 okt 2024 - 10 okt 2024
Antal platser
80
Kostnad
Kostnadsfritt, men deltagarna står själva för eventuell resa och boende.
Tillgänglighet
Tillgänglighetsanpassade lokaler
Sista anmälningsdag
13 september 2024

Arrangör
Havsmiljöinstitutet, SLU Centrum för naturvägledning

Under konferensen träffas vi för att lära av varandra, knyta nya kontakter och ta del av inspirerande föreläsningar. Konferensen kombineras med två studiebesök: En vandring längs Fyrisån i Uppsala och ett besök på utställningen Värld av vatten på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm.

Preliminärt program

Onsdagen 9 oktober

9:00-12:00 Studiebesök: Fyrisåvandringen i Uppsala.
En guidad vandring längs delar av Fyrisån där vi får ta del av de pedagogiska tankarna bakom vandringen och hur upplägget kan appliceras på andra platser. Läs om vandringen här.

12:00-13:00 Lunch, registrering och mingel

13:00-17:30 Inspirationsföreläsningar och övningar

18:00 Gemensam middag


Torsdagen 10 oktober

9:00-12:00 Inspirationsföreläsningar och övningar

13:00-18:00 Studiebesök: Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.
Museets pedagoger guidar oss i den nya utställningen Värld av vatten. Vi får höra hur de använt riksmuseets samlingar för att skapa en helt ny utställning på ett hållbart sätt. Vi får också ta del av hur pedagogerna har tänkt, vilka problem de stött på och hur de har löst dem. Läs om utställningen här.

Avbokning

Om du behöver avboka din anmälan meddelar du det till Per Sonnvik på SLU CNV per.sonnvik@slu.se, 018-672444, senast 30 september. Vid utebliven eller sen avbokning behöver vi ta ut en kostnad på 1000 kr.

Finansiering av konferensen

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten samordnar Havsmiljöinstitutet och SLU Centrum för naturvägledning de nationella nätverken för marin respektive limnisk pedagogik. Den årliga nationella konferensen arrangeras gemensamt och finansieras av medel från Havs- och vattenmyndigheten.

Kontakt

Havsmiljöinstitutet

Tina Johansen Lilja, tina.johansen@havsmiljoinstitutet.se, 0733-467513

SLU Centrum för naturvägledning

Per Sonnvik, per.sonnvik@slu.se, 018-672444

Läs om tidigare nationella konferenser i vattenpedagogik här.