Bild
Marstrandsön sett ovanifrån
Foto: Marco Calandra/Shutterstock
Länkstig

Båtmiljökonferensen 2023 – Framtidens hållbara framdrivning

Hållbarhet & miljö

Havsmiljöinstitutet, Svenska Båtunionen och Havs- och vattenmyndigheten bjuder in till 2023 års nationella båtmiljökonferens.

Konferens
Datum
17 okt 2023
18 okt 2023
Tid
Hela dagen
Hela dagen
Plats
Marstrand

Arrangör
Svenska Båtunionen, Havsmiljöinstitutet, Havs- och vattenmyndigheten

Välkommen till årets nationella Båtmiljökonferens!

Under hösten 2021 möttes forskare, branschfolk, myndigheter och båtorganisationer för att diskutera idéer, utmaningar och lösningar för framtidens hållbara fritidsbåtshamn. Konferensen utgjorde en inspirerande arena där aktörer som alla värnar om ett svenskt båtliv i samklang med natur och miljö fick tillfälle att mötas, bredda sina nätverk, få större förståelse för olika perspektiv i fritidsbåtsfrågor samt öka kunskapen i miljöfrågor kopplade till båtlivet.

I höst är det dags igen när Havsmiljöinstitutet, Svenska Båtunionen och Havs- och vattenmyndigheten bjuder in till 2023 års nationella båtmiljökonferens! Den 17–18 oktober träffas vi i Marstrand för att diskutera hur Sveriges båtliv kan bli mer hållbart – i år med fokus på framdrivning. Vi vill under konferensen prata lösningar och vägar framåt, men samtidigt inte vara rädda för att problematisera och prata verklighet. Vilka förutsättningar har vi för en omställning och vad behövs ytterligare? Vilka tekniska lösningar finns redan på plats, vad är ett miljösmart båtbeteende och hur kan vi samverka för att skapa förändring där båtlivet och en god havsmiljö går hand i hand?

Vi hoppas att du vill medverka på konferensen, ta del av spännande samtal, inspirerande föredrag och aktiviteter och även bidra med din erfarenhet och kunskap inom ämnet.

Anmälan

Anmälan är nu stängd.

Preliminärt program

Tisdag 17 oktober

11:00 - 12:00 Busstransport Göteborg Marstrand

12:00 - 13:00 Ankomst och lunch

13:00 - 13:30 Välkomna!

13:30 - 13:40 Presentation av deltagare

Bensträckare

13:45 - 15:00 Pass 1: Nulägesanalys - Utmaningar och påverkan från dagens framdrift

13:45 - 14:10 Tema: Avgaser och spill. Kjell Nordberg, Göteborgs universitet

14:10 - 14:35 Tema: Buller. Torbjörn Johansson, IVL Svenska Miljöinstitutet

14:35 - 15:00 Tema grunda vikar och uppgrumling. Joakim Hansen, Stockholms universitet

15:00 - 15:30 Eftermiddagsfika

15:30 - 15:50 Tema: Svall. Magnus Wikander, SSPA

15:50 - 16:10 Tema: Infrastruktur. Torsten Linders, SeaCharging/Göteborgs universitet

Bensträckare

16:15 - 17:00 Pass 2: En båts liv - Holistiska synsätt och hållbara val

Inledningstalare: Tom Tveitan, Icomia

Panel: Tom Tveitan, Icomia, Andreas Nordelöf, Chalmers, Fredrik Lindgren, Havs- och vattenmyndigheten

17:10- 18:30 Pass 3: Workshop - Framdrivning framöver

19:30 - 22:00 Middag

Onsdag 18 oktober

07:00 - 08:30 Frukost

08:30 - 10:00 Pass 4: Walk n' Talk: Perspektiv från branschen

Besök och samtal med Ringens varv, Sjösportskolan och snabbladdningsnätverket AquaSuperpower.

10:00 - 10:30 Förmiddagsfika

10:30 - 11:10 Pass 5: Miljösmart båtdesign – vad händer idag?

Tema: Skrovdesign, ur ett branschperspektiv. Strana E-Boats

Tema: Framdrivning och laddning, ur ett forskningsperspektiv. Yujing Liu, Chalmers

Tema: Segelbåtens återkomst. Anette Önerud, Svenska Seglarförbundet

11:20 - 12:00 Pass 6: Miljösmart båtbeteende - Vad är det och vad är genomförbart?

Svenska Båtunionen och representanter från myndighet, forskning och kommun om hårda och mjuka styrmedel, erfarenheter och olika vägar framåt.

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 - 13:45 Pass 7: Miljösmarta bränslen

Presentationer av pågående projekt

Emission-free sea recue - den första emissionsfria räddningsbåten, SSPA och Sjöräddningssällskapet

go:LEIF - Grön omställning genom elektrifiering, smart teknologi och hållbara affärsmodeller, Innovatum Science Park

Fossile Free Marine - Sjömackar för förnybara biodrivmedel

13:55 - 14:30 Summering och utvärdering av konferensen

14:30-14:50 Avslutning

15:00 Busstransport Marstrand-Göteborg

Med reservation för eventuella ändringar.