Båtmiljökonferensen 2023 – Framtidens hållbara framdrivning | Havsmiljöinstitutet
Bild
Flygfoto av Marstrandsön
Foto: Marco Calandra/Shutterstock
Länkstig

Båtmiljökonferensen 2023 – Framtidens hållbara framdrivning

Hållbarhet & miljö

Havsmiljöinstitutet, Svenska Båtunionen och Havs- och vattenmyndigheten bjuder in till 2023 års nationella båtmiljökonferens.

Konferens
Datum
17 okt 2023
18 okt 2023
Tid
Hela dagen
Hela dagen
Plats
Marstrand

Arrangör
Svenska Båtunionen, Havsmiljöinstitutet, Havs- och vattenmyndigheten

Välkommen till årets nationella Båtmiljökonferens!

Under hösten 2021 möttes forskare, branschfolk, myndigheter och båtorganisationer för att diskutera idéer, utmaningar och lösningar för framtidens hållbara fritidsbåtshamn. Konferensen utgjorde en inspirerande arena där aktörer som alla värnar om ett svenskt båtliv i samklang med natur och miljö fick tillfälle att mötas, bredda sina nätverk, få större förståelse för olika perspektiv i fritidsbåtsfrågor samt öka kunskapen i miljöfrågor kopplade till båtlivet.

I höst är det dags igen när Havsmiljöinstitutet, Svenska Båtunionen och Havs- och vattenmyndigheten bjuder in till 2023 års nationella båtmiljökonferens! Den 17–18 oktober träffas vi i Marstrand för att diskutera hur Sveriges båtliv kan bli mer hållbart – i år med fokus på framdrivning. Vi vill under konferensen prata lösningar och vägar framåt, men samtidigt inte vara rädda för att problematisera och prata verklighet. Vilka förutsättningar har vi för en omställning och vad behövs ytterligare? Vilka tekniska lösningar finns redan på plats, vad är ett miljösmart båtbeteende och hur kan vi samverka för att skapa förändring där båtlivet och en god havsmiljö går hand i hand?

Vi hoppas att du vill medverka på konferensen, ta del av spännande samtal, inspirerande föredrag och aktiviteter och även bidra med din erfarenhet och kunskap inom ämnet.

Anmälan

Anmälan är nu stängd.

Program

Tisdag 17 oktober

11:00 - 12:00 Busstransport Göteborg Marstrand

12:00 - 13:00 Ankomst och lunch

13:00 - 13:30 Välkomna!

13:15 - 13:30 Presentation av deltagare

Bensträckare

13:30 - 15:00 Pass 1: Nulägesanalys - Utmaningar och påverkan från dagens framdrift

13:30 - 14:00  Fritidsbåtars orenade avgaser i skärgården; påverkan på sedimenten, vattnet och sjömat?  Kjell Nordberg, Göteborgs universitet

14:00 - 14:30 Under ytan - enjoy the silence? Undervattensbuller från fritidsbåtar
Torbjörn Johansson, IVL Svenska Miljöinstitutet

14:30 - 15:00: Båtars uppgrumling i grunda havsvikar
Joakim Hansen, Stockholms universitet

15:00 - 15:30 Eftermiddagsfika

15:30 - 15:50 Svallvågor in i framtiden
Magnus Wikander, skeppsbyggare på RISE / SSPA Maritime Center

15:50 - 16:10 Standardiserad laddinfrastruktur
Torsten Linders, projektsamordnare SeaCharging, Göteborgs universitet

Bensträckare

16:15 - 17:00 Pass 2: En båts liv - Holistiska synsätt och hållbara val

Inledningstalare: Tom Tveitan, Icomia

Panelsamtal med Tom Tveitan, Icomia, Andreas Nordelöf, Chalmers, Fredrik Lindgren, Havs- och vattenmyndigheten

17:00- 18:30 Pass 3: Workshop - Framdrivning framöver

19:30 - 22:00 Middag

Onsdag 18 oktober

07:00 - 08:20 Frukost

08:30 - 10:00 Pass 4: Walk n' Talk: Perspektiv från branschen

Besök och samtal med Ringens varv, Sjösportskolan och snabbladdningsnätverket AquaSuperpower.

10:00 - 10:30 Förmiddagsfika

10:30 - 11:30 Pass 5: Miljösmart båtdesign – vad händer idag?

Skrovdesign ur ett branschperspektiv. Arne Lindström. Strana E-Boats

Framdrivning och laddning ur ett forskningsperspektiv. Yujing Liu, Chalmers

Segelbåtens revansch i en grön omställning. Anette Önerud, Svenska Seglarförbundet

11:30 - 12:00 Pass 6: Miljösmart båtbeteende - Vad är det och vad är genomförbart?

Panelsamtal med Svenska Båtunionen, Lina Peterson, Transportstyrelsen, Joakim Hansen, Östersjöcentrum och Anders Möller, Mölndals kommun om hårda och mjuka styrmedel, erfarenheter och olika vägar framåt.

12:00 - 12:20 Pass 7: Miljösmarta bränslen

Presentationer av pågående projekt

Emission-free sea recueden första emissionsfria räddningsbåten.
Fredrik Falkman, Sjöräddningssällskapet

12:30 - 13:30 Lunch

13:30 - 14:00 Pass 7: Miljösmarta bränslen

Grön omställning genom elektrifiering, smart teknologi och hållbara affärsmodeller.
Maria Aronsson, go:LEIF -  Fyrbodals kommunalförbund

Sjömackar för förnybara biodrivmedel.
Karl-Oskar Tjernström, Fossile Free Marine

14.00 - 14:20 Summering och utvärdering av konferensen

14:20 - 14:30. Avslutning

15:00 Fika to go!

15:15 Busstransport Marstrand-Göteborg