Världshavsdagen 2024: Vad vet vi egentligen om havet? | Havsmiljöinstitutet
Bild
Skummande havsvågor
Foto: Jisiah Weiss, Unsplash
Länkstig

Världshavsdagen 2024: Vad vet vi egentligen om havet?

Hållbarhet & miljö

Inför den internationella världshavsdagen, World Ocean Day, anordnade den svenska kommittén för FN:s årtionde för havsforskning ett seminarium om havsmedvetenhet i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Seminarium
Datum
4 jun 2024
Tid
13:00 - 16:00
Plats
Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm
Ytterligare information
Se det inspelade seminaret
här.

Arrangör
Nationella kommittén för FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling

En ny undersökning om svenskars relation till havet visar att de flesta av oss vet att havet är viktigt men inte alltid hur viktigt. Havet är en källa till mängder av resurser och ekosystemtjänster som vi människor behöver. Hur gör vi då för att hållbart kunna nyttja dessa?

Forskningen visar att haven inte bara är viktiga för en växande blå ekonomi, biologisk mångfald och klimatet, utan också för vårt välbefinnande. Initiativ under FN:s årtionde för havsforskning visar att medborgarforskning engagerar allmänheten och ger exempel på hur vi alla kan bidra till det hav vi vill ha i framtiden.

Se det inspelade seminariet här

 

Program

Moderator

Karin Lexén, Generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

Välkommen och introduktion

Malin Mobjörk, tf Avdelningschef för miljö, Formas

Sebastian Kvist, Forskningschef, Naturhistoriska riksmuseet

Hav och klimat – ett internationellt perspektiv

FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling

Karin Stensson, tf Generalsekreterare, Svenska Unescorådet

Världshaven - den bortglömda kolsänkan?

Anna Lindstedt, Sveriges ambassadör för havet

Arktis och Antarktis – en värld av is?

Dorothée Vallot, forskare SMHI

Success stories

Universeum: 1st UN Ocean Decade Action in Sweden

Carina Halvord, VD, Universeum

Sailing for Science

Martin Hassellöv, Professor, Göteborgs universitet

Ringmärkning av kustnära fåglar

Thord Fransson, forskare, Naturhistoriska riksmuseet

Bauhaus of the Seas Sails Malmö: en ny havskultur

Anna Seravalli, forskare, Malmö universitet

Panelsamtal

Medborgaren som insamlare av data och modellering

Patrick Gorringe, oceanograf, SMHI

Ocean Literacy – havsmedvetenhet

Kajsa Tönnesson, föreståndare, Havsmiljöinstitutet

Miljöövervakning – har medborgarforskning en roll?

Mikael Krysell, enhetschef, Havs- och vattenmyndigheten