Vetenskapskonferens | Havsmiljöinstitutet
Bild
Stort lastfartyg i hamn
Foto: Shutterstock
Länkstig

Vetenskapskonferens

Hållbarhet & miljö

Två stora internationella transportkonferenser – International Transport and Air Pollution och Shipping and the Environment – slås samman till en stor vetenskaplig konferens som hålls i Göteborg i september i år. På konferensen möts forskare, industri och beslutsfattare för att diskutera de senaste framstegen och vad som krävs för att minska transportsektorns miljö- och klimatpåverkan. Havsmiljöinstitutet är delaktig i planeringen av konferensen.

Konferens
Datum
25 sep 2023
28 sep 2023
Tid
Hela dagen
Hela dagen
Plats
Göteborg

– Det är bra att de här frågorna knyts ihop på en gemensam konferens. Vi behöver växla upp omställningsarbetet, transportsektorn är fortfarande till stor del beroende av fossila bränslen och den internationella sjöfarten präglas av relativt svag miljölagstiftning. Men möjligheterna till förbättringar är många och det råder ingen brist på tekniska lösningar för att minska utsläppen från sektorn, säger Åke Sjödin, transportforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet som är värd för konferensen.

På konferensen, som hålls i Göteborg den 25-28 september, diskuteras en mängd olika frågor som rör utsläpp av luftföroreningar, växthusgaser, undervattensbuller, vattenföroreningar och påverkan på ekosystem och den marina miljön.

På agendan står bland annat alternativa bränslen, elektrifiering och optimering av energiförbrukning, likaså modellering, mätningar och ny teknik för bättre kontroll och övervakning av utsläpp. Konferensen lyfter också bredare frågeställningar om politik och lagstiftning med diskussioner kring scenarier och policyalternativ för hållbara transporter.

Konferenserna arrangeras på uppdrag av Naturvårdsverket och Trafikverket och Havsmiljöinstitutet är delaktig i planerandet av konferensen.

Läs mer om konferensen här >>