Blue LightS – projekt för mer hav och vatten i skolorna | Havsmiljöinstitutet
Bild
Bild som visar våg och solljus
Foto: Chirvas Anatol/Shutterstock
Länkstig

Blue LightS – projekt för mer hav och vatten i skolorna

I februari 2024 gick startskottet för ett tre år långt projekt EU Blue LightS där Havsmiljöinstitutet deltar som en av 16 parter.

Syftet med Blue LightS är att öka havsmedvetenheten – kunskapen och engagemanget för hav och vatten – genom en satsning mot skolor i Europa. Fokus ligger på att lyfta havet i undervisningen samt utveckla metoder för att göra detta på ett bra sätt. För Havsmiljöinstitutets del handlar det specifikt om att få fler svenska skolor att integrera havet och havsmiljön i undervisningen. Det gäller även skolor som inte ligger vid kusten, då projektet utgår från ett från källa till hav-perspektiv. EU:s satsning på ”Blue schools” blir en viktig del i detta arbete.

Arbete inom tre områden

Havsmiljöinstitutet kommer primärt att arbeta inom tre områden, så kallade ”arbetspaket” eller work-packages (WP).

Sverige är tillsammans med åtta andra länder – Irland, Frankrike, Portugal, Spanien, Finland, Grekland, Rumänien och Kroatien – utsett till ”experimentland”.  Det innebär att vi inom WP 3 kommer att studera och ta fram metoder för hur den ”blå” undervisningen kan utvecklas i svenska skolor. Tillsammans med övriga experimentländer ska vi ta fram strategier och handlingsplaner för att hav och vatten ska få större utrymme i undervisningen, och till viss del även i bredare sammanhang. Arbetet kommer inledas med en nulägesbeskrivning för att sedan kunna följa utvecklingen framåt.  

WP 4 fokuserar på utveckling av projekt och utmaningar för EU Blue schools. Målet är att bredda nätverket av EU Blue schools. En väg mot detta är att engagera skolorna i så kallade ”blue challenges” – gemensamma utmaningar för att uppmuntra skolorna till fler aktiviteter och engagemang. Ett särskilt fokus riktas mot att engagera skolor i inlandet samt grundskola, yrkesskolor, anpassade grundskolor samt skolor i socialt utsatta områden.

WP6 handlar om stöd, styrning och utvärdering kring hur hela projektet implementeras och utvecklas i de olika deltagande länderna. Här deltar samtliga länder som medverkar i projektet.

Möjlighet att söka finansiering

Alla skolor som är eller blir certifierade inom nätverket för EU Blue schools har möjlighet att söka medel för att finansiera olika aktiviteter. Förutom Blue LightS finns två andra EU-projekt som löper i stort sett parallellt, nämligen ProBleu och SHORE, inom vilka det också finns möjlighet att söka finansiering. Så snart information finns om när ansökningarna för BlueLightS öppnar så kommer vi att lägga upp information om det här. Länkar till de övriga projekten finns i länkrutorna