C2B2 - Framtidens hållbara förvaltning av havet | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

C2B2 - Framtidens hållbara förvaltning av havet

Publicerad

Det finns ett stort behov av att förändra sättet på hur vi ser och använder havet, inte minst för att fler aktörer har ett ökat intresse av havet. För att främja en hållbar och demokratisk blå ekonomi i Sverige behöver olika intressenter mötas i en konstruktiv dialog. Havsmiljöinstitutet är delaktig och projektleder bland annat ett område om integrerad och hållbar förvaltning av havet.

Co-Creating Better Blue, C2B2, är ett forskningsprogram som finansieras av forskningsstiftelsen Mistra och koordineras av Göteborgs universitet. C2B2 startade i september 2023 och ska pågå i fyra år, med engagemang av elva forskningsorganisationer och ett tjugotal intressenter från industri och offentlig sektor.

Projektet syftar till att ta fram framtidens modeller för en mer hållbar förvaltning av våra hav där nya former av samarbete, som vilar på samskapande inom en ekosystembaserad förvaltning, är utgångspunkten. Projektet kommer att laborera i tre havsområden i Bottenviken, Östersjön och Västerhavet. Målet är att styra bort från strategier för enskilda sektorer och utveckla ett helhetsperspektiv för Sveriges blå ekonomi genom att utveckla en kunskapsbas, tekniska hjälpmedel samt samverkansformer baserat på aktörers behov och intressen  tätt kopplat till relevant forskning och utveckling. 

Förutom Havsmiljöinstitutets projektledning inom integrerad och hållbar förvaltning, ansvarar institutet för tvärvetenskapliga statusrapporter om miljö och havsmiljöförvaltning. Detta i syfte att identifiera kunskapsluckor. I arbetet kommer Havsmiljöinstituets natur- och samhällsvetare samarbeta med partnerorganisationer och internationella experter.