Länkstig

Förnyat förtroende för Havsmiljöinstitutet

Publicerad

"Kunskap om havsmiljön är viktig för såväl regeringen som myndigheter och andra aktörer som arbetar för att förbättra havsmiljön. Havsmiljöinstitutet bedöms bidra med värdefull kunskap och institutets uppdrag bör därmed förnyas."

Regeringen ger Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet i uppdrag att tillsammans bistå myndigheter inom havsmiljöområdet med vetenskaplig kompetens samt bedriva analys- och syntesverksamhet inom havsmiljöområdet.

Göteborgs universitet får fortsatt uppdrag att koordinera Havsmiljöinstitutets verksamhet. Regeringen betonar behovet av en egen analys- och syntesfunktion. Uppdraget ersätter nuvarande uppdrag och gäller från den 1 augusti 2022 fram till 31 december 2032.

Havsmiljöinstitutet välkomnar det glädjande beskedet och ser fram emot att fortsätta bidra med kunskap för en bättre havsmiljö!

Läs regeringens beslut nedan:
Havsmiljöinstitutet nya uppdrag 2023-2032