Hur kan den biologiska mångfalden återställas? Henrik Svedäng listar fem förslag | Havsmiljöinstitutet
Bild
Stormande hav
Foto: Linus Nylund/Unsplash
Länkstig

Hur kan den biologiska mångfalden återställas? Henrik Svedäng listar fem förslag

Publicerad

FN:s konferens om biologisk mångfald (COP15) avslutades i Montreal, Kanada, den 19 december 2022. Under sista dagen av förhandlingarna antogs Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF), ett avtal som syftar till att ta itu med förlusten av biologisk mångfald, återställa ekosystem och skydda ursprungsbefolkningens rättigheter. I en artikel i the Conversation listar Henrik Svedäng, forskare vid Havsmiljöinstitutet och Östersjöcentrum, forskningsbaserade förslag på hur man kan återställa och stärka jordens biologiska mångfald.

GBF-avtalet innehåller konkreta åtgärder för att hejda och vända naturförluster, inklusive att skydda 30 procent av planeten och 30 procent av försämrade ekosystem fram till 2030. Fyra övergripande globala mål för att skydda naturen nämns, däribland att stoppa mänskligt orsakad utrotning av hotade arter och hållbar användning och förvaltning av biologisk mångfald för att säkerställa att naturens bidrag till människor värderas, upprätthålls och förbättras.

I en artikel i den vetenskapliga digitala tidskriften the Conversation, listar Henrik Svedäng de åtgärder han ser som mest prioriterade:

  1. Slopa subventioner till överexploatering inom alla typer av industrier, såsom fiske, jordbruk, skogsbruk och fossila bränslen.
  2. Skydda de öppna världshaven som ligger utanför den nationella jurisdiktionen och som inte tillhör något land.
  3. Förbjud kalhyggesbruk och bottentrålning.
  4. Stärk ursprungsbefolkningars rättigheter och möjligheter att försvara den biologiska mångfalden.
  5. Slopa produktionsmål, såsom fiskets "maximalt hållbart uttag (MSY)".

Henrik Svedäng skriver att bland de enklaste åtgärderna när det kommer till att rädda biodiversiteten är att sluta betala för förstörelsen av ekosystem, alltså att ha subventioner och politiska regleringar som tillåter att våra hav fiskas ut. Ett småskaligare fiske betyder mer fisk i haven, vilket i förlängningen ger större fångster och en mer lönsam fiskeflotta. Lägg därtill ett bindande internationellt avtal som ger skydd åt världshaven, så värnar vi även havets viktiga roll i att dämpa klimatförändringen.

Läs hela artikeln här >>